Osoby uzależnione i alkoholicy napotykają wiele trudności w radzeniu sobie z nałogiem. Dla wielu osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu konsekwencje uzależnienia mają poważny wpływ na ich funkcjonowanie fizyczne i psychiczne. Dla tych, którzy mają silne zaplecze religijne, istnieje dodatkowa walka z kwestionowaniem siły ich wiary w obliczu uzależnienia. Tradycyjne programy leczenia uzależnień mogą nie uwzględniać duchowego komponentu powrotu do zdrowia i dlatego mogą nie być najlepszym rozwiązaniem. Ośrodki leczenia uzależnień oparte na wierze są idealną opcją dla tych, którzy mają głębsze poczucie duchowości, aby dążyć do wyzdrowienia z uzależnienia od substancji. Łącząc tradycyjne usługi odwykowe z bardziej duchowym podejściem, ośrodki oparte na wierze mogą zapewnić ukojenie dla ciała, umysłu i ducha.

Definiowanie ośrodków leczenia opartych na wierze

Ośrodek leczenia uzależnień oparty na wierze podchodzi do uzależnienia z duchowego punktu widzenia i ukierunkowuje indywidualny plan powrotu do zdrowia w stronę duchowej kompletności i spełnienia. Przewodnią filozofią modelu leczenia opartego na wierze jest to, że substancje są używane w celu wypełnienia pustki w duszy osoby z powodu jej braku wiary i przekonań. Uważa się, że dodanie Boga lub "siły wyższej" pomoże wypełnić tę pustkę i w ten sposób usunąć uzależnienie z danej osoby.

Jakie są korzyści z centrum leczenia opartego na duchowości?

Istnieje kilka głównych korzyści, które ośrodki leczenia uzależnień oparte na duchu mogą zapewnić uzależnionym. Pierwszą zaletą ośrodków rehabilitacyjnych opartych na wierze w porównaniu z ośrodkami opartymi na tradycji jest to, że działają one w oparciu o te same wartości duchowe, które są ważne dla osoby uzależnionej. To pomoże uzależnionemu poczuć się bardziej wspierany, gdy szukają pomocy z ich uzależnieniem. Osoby uzależnione będą mogły porozmawiać z personelem o swoich religijnych i duchowych problemach, jak również o swoich potrzebach psychicznych i fizycznych. Jest to szczególnie ważne, jeśli uzależniony próbuje wybaczyć sobie lub szukać przebaczenia u Boga za sposób, w jaki postępował wobec siebie i innych, będąc pod wpływem narkotyków.

Drugą zaletą uczęszczania do ośrodka odwykowego opartego na wierze jest to, że wszyscy w programie mają podobne przekonania duchowe. To daje uzależnionemu szansę na nawiązanie przyjaźni i zaangażowanie się w społeczność z innymi wierzącymi, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia. To pomoże wzmocnić wiarę i pozwoli uzależnionemu uświadomić sobie, że wielu ludzi wierzących w Boga zmaga się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Dodatkowo, osoby uzależnione w programie mogą wspierać i inspirować inne osoby, które przechodzą przez program.

Ci, którzy ukończyli odwyk w ośrodku leczenia opartym na wierze, mogą nadal być w stanie kontynuować angażowanie się w społeczności z innymi członkami grupy po tym, jak opuścisz rehabilitację narkotykową. Ciągłe wsparcie może pomóc nadać sens ich walki z alkoholem i narkotykami i mogą czuć się jak oni zostali wybrani przez Boga, aby pomóc innym, którzy cierpią. W rzeczywistości, po wyzdrowieniu z uzależnienia od narkotyków lub alkoholu wielu byłych uzależnionych zaczyna wierzyć, że ich trudności były częścią Bożego planu dla nich.

Czy trzeba mieć jakieś szczególne przekonania duchowe, aby wejść na program oparty na wierze?

Dla wielu uzależnionych, którzy rozważają leczenie w ośrodku leczenia uzależnień opartym na wierze, jednym z głównych pytań, które są zadawane jest to, czy muszą być określonej wiary lub systemu wierzeń, aby wejść na leczenie. Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta; większość programów odwykowych opartych na duchu jest przeznaczona dla osób o określonym przekonaniu religijnym. Na przykład, chrześcijańskie ośrodki rehabilitacyjne będą podchodzić do odzyskiwania z perspektywy chrześcijańskiej, pomagając tym, którzy wracają do zdrowia, aby wzmocnić ich związek z Chrystusem w celu przezwyciężenia ich uzależnienia. Prawda jest taka, że istnieje wiele różnych programów rehabilitacyjnych opartych na wierze, więc szanse na to, że osoba uzależniona znajdzie program leczenia oparty na wierze, który jest dostosowany do jej specyficznego tła religijnego i doświadczeń, są doskonałe.

Jakie rodzaje programów są dostępne w ośrodkach leczenia opartych na wierze?

Programy leczenia uzależnień oparte na wierze różnią się nieco pod względem połączenia tradycyjnych usług odwykowych z duchowymi filozofiami i naukami. Niektóre ośrodki oparte na wierze mogą kłaść mniejszy nacisk na komponent duchowy niż inne ośrodki. Pomimo tych niewielkich różnic, programy leczenia oparte na wierze mogą oferować następujące usługi dla klientów:

  • Usługi detoksykacji medycznej
  • Ocena i leczenie podwójnej diagnozy (lub skierowanie na leczenie zdrowia psychicznego)
  • Intensywne usługi stacjonarne lub ambulatoryjne
  • sesje doradztwa indywidualnego i grupowego
  • Opcje terapeutyczne, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
  • Terapia i poradnictwo rodzinne
  • Edukacja i szkolenie w zakresie zapobiegania nawrotom choroby.

Oprócz tych usług istnieją również następujące programy, które są świadczone w ośrodkach leczenia opartych na wierze:

  • Edukacja w zakresie zasad duchowych
  • Studia religijne, modlitwa i medytacja

Model leczenia uzależnień oparty na wierze może być również skuteczny w leczeniu innych uzależnień, takich jak uzależnienie od hazardu, uzależnienie od seksu i uzależnienie od jedzenia. Ponieważ te uzależnienia są również postrzegane jako wypełniające duchowe pustki, modele leczenia oparte na wierze są atrakcyjną opcją. Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, stała opieka i wsparcie po formalnym leczeniu narkotyków jest dodatkową korzyścią, że ośrodki uzależnień oparte na wierze zapewniają klientom. Ze względu na duchowe połączenie z innymi w odzysku jest społeczność, aby wspierać odzyskanie uzależnienia, gdy w obliczu pokusy.

Turn to Sober Nation for Information on Faith Based Addiction Programs

Podejmowanie decyzji, aby wprowadzić leczenie narkotyków w programie uzależnień opartym na wierze jest jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć w swoim życiu. Znalezienie idealnego programu opartego na wierze, jednak może być trudne bez wskazówek i informacji. Sober Nation jest wiodącym zasobem odzysku i leczenia uzależnień w kraju. Naszym celem jest pomoc walczących uzależnionych i ich rodzin w dostarczaniu niezbędnych informacji, zasobów i wsparcia. Proszę zadzwonić Sober Nation dziś na 1-866-207-7436.